Anne Frankschool Plus


 

De Anne Frankschool Plus is een school voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de wijk Oosterboer.
Op onze school zitten ongeveer 190 leerlingen. 

Integraal Kind Centrum ( I.K.C.).
Wij zijn het eerste Kindcentrum in deze wijk. Kinderen van 0 tot 12 jaar zijn welkom op onze locactie , De kinderopvang van de Stichting Kinderopvang Zuidwest Drenthe maakt onderdeel uit van de Anne Frankschool Plus en biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is een speciale ruimte voor de opvang van baby's en jonge kinderen . Daarnaast werken we met peutergroepen. Tevens kennen we binnen deze kinderopvang de voorschoolse , de tussenschoolse en naschoolse opvang. Het gebouw is hiervoor opengesteld van 's ochtends 7 uur tot en met 's avonds 18.15 uur.

Onze lesmethoden
We gebruiken moderne lesmethoden, zoals Pluspunt, Topondernemers, Lijn 3, Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS), Nieuwsbegrip ( begrijpend Lezen) en Taal Actief. Op die manier zorgen we ervoor dat de stof past bij kinderen van nu en ook dat alle belangrijke zaken van die vakgebieden aan de orde komen. Daarbij vinden we het belangrijk om kritisch te blijven kijken naar het onderwijs dat daaruit voortvloeit. Waar nodig passen we zaken aan en gaan onze eigen weg, steeds gebaseerd op nieuwe inzichten in de onderwijswereld. 

Zorg
De Interne Begeleidster ( I.B.-er ) is de spin in het web van de zorg, hierbij ondersteund door het zorgteam. We werken in de jaargroepen vanuit de visie van het Adaptieve onderwijs , dat wil zeggen "Omgaan met verschillen" . Elk kind is uniek en kent daarin ook een eigen unieke ontwikkeling op zowel lichamelijk , soaciaal en cognitief gebied. Binnen elke jaargroep werken met we met drie leerlijnen. A: kinderen werken op het niveau van de jaargroep; B: kinderen hebben extra hulp nodig voor een , of meerdere vak - en vormingsgebieden; C: kinderen kunnen meer aan en krijgen daarvoor meer uitdaging en verdieping binnen de lesstof. Binnen de school werken we met twee verbredingsgroepen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Omgaan met elkaar: de Kanjertraining
De school heeft een pestprotocol en maakt daarvoor gebruik van de methodiek van de Kanjertraining. De Kanjertraining is er voor om pestproblemen te voorkomen en om te leren op een goede manier met elkaar om te gaan.

ICT
ICT vinden we belangrijk, omdat de wereld voor de kinderen van nu ondenkbaar is zonder internet, computers, I-pads en tablets. We werken daarom op vrijwel alle vakgebieden naast de traditionele materialen ook veel en gericht met computers en tablets. Op het ruime lesplein staat een aantal aantal laptops opgesteld, die door alle groepen veel worden gebruikt. Daarnaast heeft ieder lokaal de beschikking over nog eens een aantal computers.Met de flexibel inzetbare tablets erbij kunnen we in iedere groep op de gewenste manier ICT inzetten.

Naschoolse activiteiten
In en rondom ons schoolgebouw doen we  'buitenschoolse activiteiten'. Een wat formele naam voor een heleboel leuke extra's. Na schooltijd zingen, toneelspelen, kleien, werken met vilt, voetbalkunstjes leren, pleinspelletjes doen, het kan allemaal bij ons. Steeds in periodes van 4 tot 6 weken worden door de juffen en meesters of door mensen van buiten de school deze workshops gegeven.  We werken hierin samen met de BSO van Kinderopvang Plus , als onderdeel van de Anne Frankschool Plus.